Джусупбеков Болот Джаныбекович

Башкы директор

Джурунов Айбек Манасович

Башкы директордун орун басары

Алимбеков Максатбек Раимжанович

Башкы директордун орун басары